مجله حقوقی

مجله حقوقی

مقاله های پرطرفدار

آیا استفاده از فیلترشکن جرم است

آیا استفاده از فیلترشکن جرم است؟

در جهان مدرن امروز مهم‌ترین وسیله دسترسی به اطلاعات اینترنت و از طریق فضاي مجازي می‌باشد که حق دسترسی به فضاي مجازي مطابق ماده 33

قرارداد هوشمند

قرارداد هوشمند

قرارداد هوشمند یک نوع از قراردادهای الکترونیک است که اصولاً به محض امضا، به‌صورت خودکار به اجرا می‌رسد. این قراردادها در یکی از انواع دفاتر

واخواست سفته

واخواست سفته

اسناد تجاری یکی از مهم‌ترین وسایل گردش سرمایه در بین تجار و غیرتجار می‌باشند. در قديم رسم بر اين بود که به لحاظ کمبود نقدينگی