مجله حقوقی

مجله حقوقی

مقاله های پرطرفدار

قرارداد هوشمند

قرارداد هوشمند

قرارداد هوشمند یک نوع از قراردادهای الکترونیک است که اصولاً به محض امضا، به‌صورت خودکار به اجرا می‌رسد. این قراردادها در یکی از انواع دفاتر

واخواست سفته

واخواست سفته

اسناد تجاری یکی از مهم‌ترین وسایل گردش سرمایه در بین تجار و غیرتجار می‌باشند. در قديم رسم بر اين بود که به لحاظ کمبود نقدينگی

نمونه اظهارنامه‌ انجام عین تعهد

اظهارنامه نوشته‌ای است كه مطابق مقررات قانونی تنظيم شده و وسيله‌ی  قانونی بيان مطالب است و به آن اظهاريه هم گفته می‌شود. در واقع اظهارنامه