آیا فروش ابزار هک جرم است؟ 

جرم فروش ابزار هک

حریم خصوصی حقی است نسبت به زندگی کردن با میل و سلیقه خود و با حداقل مداخله و ورود دیگران، که بر اساس آن اشخاص می‌توانند تعیین کنند که دیگران تا چه اندازه می‌توانند به لحاظ کمیت و کیفیت، اطلاعاتی درباره آنان داشته باشند. اگرچه داشتن این حق، یکی از ابتدایی‌ترین حقوق انسان بشمار آمده […]