تروریسم رایانه‌ای

تروریسم رایانه‌ای

پيشرفت تكنولوژي و سرعت چشمگير رشد فناوري‌هاي رايانه‌اي اين قابليت را براي بزهكاران ايجاد كرده است تا با هزينه ناچيز و احتمال گمنامي بالا آسيب‌هاي مالي‌، اخلاقي و حتي جاني را براي محيط پيراموني خود و يا جوامع دور پديد آورد. در سال‌هاي اخير اخبار متعددي در رسانه‌ها منتشر شده است كه حاكي از تلاش […]