جرم بی‌حجابی در اینستاگرام، تلگرام، واتس‌اپ، اینترنت و خیابان

جرم بی حجابی

در شرایط امروز جامعه، در مورد تعریف حدود حجاب و تعیین مصداق آن با ابهام مواجه هستیم. تبصره‌ی ماده 638 قانون مجازات اسلامی که مهم‌ترین مقرره در این زمینه است، بدون ارائه‌ی یک تعریف مشخص از حجاب و صرفا با انشای عبارت کلی “عدم رعایت حجاب شرعی از سوی زنان”، راه را برای برداشت‌های متفاوت […]