مجازات جرم تروریسم رایانه‌ای

تروریسم رایانه‌ای

تروریسم رایانه‌ای

پيشرفت تكنولوژي و سرعت چشمگير رشد فناوري‌هاي رايانه‌اي اين قابليت را براي بزهكاران ايجاد كرده است تا با هزينه ناچيز و احتمال گمنامي بالا آسيب‌هاي