انتشار تصاویرمستهجن، از جرم تا مجازات

مجازات انتشار محتوای مستهجن

امروزه استفاده از رایانه و اینترنت به جریان عادی زندگی راه یافته و میلیون‌ها نفر چندین ساعت از زمان هر روزه‌ی خود را با رایانه و اینترنت می‌گذرانند. با وجود اینکه پیدایش رایانه و پس از آن اینترنت همواره آثار مثبت بسیار زیادی به همراه داشته، این پیشرفت دارای پیامدهای منفی‌ای نیز بوده که یکی […]