آیا شکایت علیه مجرمین رایانه‌ای خارج از ایران ممکن است؟

با پیشرفت علم و فناوری و رواج استفاده از رایانه، تحولی چشمگیر در عرصه حقوق کیفری بوجود آمد؛ رایانه‌ها و تجهیزات رایانه‌اي به علت محیط پنهان، آزاد و نامحدودی که دارند مورد توجه مجرمان قرار گرفته‌اند و این امر امکان بروز رفتارهاي غیرقانونی نوینی را فراهم نموده است. مسئله‌ی بسیار با اهمیت در خصوص جرایم […]

نرم‌افزارهای جاسوسی

نرم افزار جاسوسی

حفاظت از اطلاعات موجود در رایانه‌ تا اندازه‌ی زیادی نیازمند آگاهی ما از تهدیدهایی است که همواره در فضای اینترنت وجود دارد. جاسوسان رایانه‌ای بصورت گسترده در کمین بوده و با استفاده از نرم‌افزارهای جاسوسی اقدام به جمع‌آوری اطلاعات ما می‌کنند. به منظور تامین امنیت بیشتر اطلاعات و پیشگیری از نفوذ اشخاص ثالث به رایانه، […]