اقدامات ضروری و فوری پس از هک بانکی

هک حساب بانکی

این روزها اخبار هک حساب بانکی و خالی کردن حساب اشخاص به طریق گوناگون بسیار شایع شده است. سودجویان با روش‌های متقلبانه‌ای اقدام به دریافت اطلاعات حساب بانکی و کارت‌های اعتباری اشخاص کرده و پس از بدست آوردن این اطلاعات، حساب بانکی او را خالی می‌کنند. بطور منطقی، پیشگیری بهتر از درمان است؛ با این […]

آیا فروش ابزار هک جرم است؟ 

جرم فروش ابزار هک

حریم خصوصی حقی است نسبت به زندگی کردن با میل و سلیقه خود و با حداقل مداخله و ورود دیگران، که بر اساس آن اشخاص می‌توانند تعیین کنند که دیگران تا چه اندازه می‌توانند به لحاظ کمیت و کیفیت، اطلاعاتی درباره آنان داشته باشند. اگرچه داشتن این حق، یکی از ابتدایی‌ترین حقوق انسان بشمار آمده […]